18 maj

Vi har fått värme med + 14 grader. Vattnet stiger i bäckar o sjöar.

Det är nu uppehåll på denna blogg till 1 juni.

Laddve där om en månad fiskare skall stå.
Bäcken från Laddve ner mot Sågdammen.

16 MAJ

Dimmigt disigt + 3 grader. Det tinar ganska mycket.

Det är ovanligt mycket tjäderfågel vid vägkanterna. Har nog inte sett så mycket på lång tid. Har någon ide vad det kan bero på.

11 maj

Vi tycker vi har det bra. Snön tinar så sakteliga. På två månader skall denna snö vara borta och sjön isfri. Man kan vända på det och säga att om en och en halv månad vänder det och vi går mot mörkare tider.

9 maj

Fastän det är kalla nätter så tinar det där det är strömmande vatten. Laisälven är öppen från Bäverholm ner till Yraft vid Stortallen. Nu är det inte körbart till Svaipa fastän Yraft är bra.

Buskar som markerar leder plockas ner.