5 november

Länsstyrelsen Norrbotten har kommit med fiskekarta berörande vårat område. De har tagit bort tillträdesförbudet men har fiskeförbud i en hel del sjöar sommartid till 15 augusti. På denna kartbild är Gavas helt upplåten. För att krångla till det riktigt så säger man att fiske ej är tillåtet i fågelskyddsområdet men sänder inte ut någon kartbild. Området räcker ända ner till Laisälven. Inte lätt för Er som skall fiska. Kan det vara så att Länsstyrelsen inte begriper vad dom beslutat om. Handläggare är anders.k.forsberg@lansstyrelsen.se