Fjällflygarna AB
We know mountain flying

Vår kompetens är bred och väl underbyggd


Kjell Johansson började med flygverksamhet i Adolfström 1973 under namnet Svaipaflyg och 1982 bildades Fjällflygarna AB.

Som företagsnamnet antyder så är vi experter på flygning i fjällmiljö med alla de speciella förutsättningar som fjällvärlden erbjuder. Även om företaget är djupt rotat i fjällflyget så har vi bred erfarenhet av flygning i hela Sverige från Kiruna i norr till Malmö i söder, vi trivs lika bra med att utföra avancerade uppdrag inne i Arlanda flygplats kontrollzon som på fjällvärldens ändlösa vidder. Vi har erfarna piloter med olika erfarenhetsbakgrund och bred kompetens.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla vårt säkerhetsarbete och uppdaterar ständigt våra operativa rutiner och interna utbildningar för att bibehålla en hög flygsäkerhet.
Stacks Image 289
Stacks Image 326
Stacks Image 318
Stacks Image 328

Taxi / Turism


Fjällvärlden runt Adolfström och Ammarnäs bjuder på såväl fina fiskevatten som fina fågeljaktsområden. Med helikopter tar man sig snabbt, säkert och smidigt ut i fjällvärlden och kan ha med sig tillräckligt med utrustning för att trivas länge på fjället. Vi har helikoptrar som är väl anpassade för just turistflygningar med mycket packing. Vi flyger självklart även vandrare som vill påbörja eller avsluta en vandring mitt i vildmarken för att optimera sin tid på fjället och rundturer i vår vackra omgivning om så önskas.

Under fiske / jakt kan man läsa mer om fiske- och jaktmöjligheter i området.
Stacks Image 119

Lyft / hängande last


Helikopter är ett mycket användbart hjälpmedel när utrustning och material skall flyttas i svårtillgänglig terräng. Även om en helikopter kostar att operera så är flygning med hängande last i många fall mycket effektiv och kostnadseffektiv. Helikoptern är också bra för att lyfta upp saker på bergstoppar, hustak och liknande, vilket gör att den är en helhetslösning med transport och "lyftkran" i ett. När helikoptern finns på plats så kan den också användas för att transportera människor till och från det aktuella området.

Vi har stor kompetens i att utföra olika typer av lyft upp till 600 kg tunga.
Kontakta oss för mer information
Fjällflygarna AB
Adolfström 158
938 93 LAISVALL

Telefon: 0961 - 230 40
Stacks Image 123

Renskötsel


Vi jobbar mycket med samebyarna i området, där vi hjälper till med renspaning, rendrivning, lyft av stängselmaterial, spångvirke, skotrar och fyrhjulingar.
Stacks Image 129

Viltvård


Länsstyrelserna utför, ofta i nära samarbete med samebyarna, viltvård. I Norrland med de enorma vidderna och stora avstånden är helikoptern ett ovärderligt hjälpmedel. Vi flyger åt såväl statliga verk och forskningsprojekt
Stacks Image 139

Kraftledning


Vi har lång och gedigen erfarenhet av kraftledningsinspektion, allt från små lokalnät till 400kv stamnätet, från Haparanda i norr till Malmö i söder. Vi har moderna helikoptrar med den senaste säkerhetstekniken, självklart Iridium satellitspårningsutrustning i våra helikoptrar för maximal säkerhet.
Stacks Image 145

Brandbekämpning


Helikopter är ett ovärdeligt hjälpmedel vid bekämpning av bränder i skog och mark. Vi flyger då med EC120 och vattenbehållare Bambi Bucket. Helikopterns styrka är att vi kan hämta vatten i de flesta sjöar, tjänar och vattendrag och snabbt sprida vatten exakt där räddningstjänsten vill ha den. I de flesta fall kan man hitta vatten någon enstaka minuts flygväg från branden, och man kan då få mycket effektiv kontinuerlig vattenbegjutning. Självklart kan samma teknik användas vid brand i byggnader, på soptippar osv.

Vi flyger även med Bambi Bucket vid kontrollerade hyggesbränningar, då är helikoptern en bra säkerhet för att säkerställa att elden inte kan sprida sig okontrollerat. Att ha tillgång till helikopter med Bambi Bucket gör också att man kan vara mer aggressiv i bränningsförloppet, vilket ofta ger bättre resultat.
Stacks Image 157

Foto


Helikoptern är en oslagbar platform för fotouppdrag, såväl film som stillbildsfotografering. Vår helikoptertyp EC120 är mycket lämpad för fotouppdrag, ett mycket rymligt baksäte och stor skjutdörr som kan öppnas och stängas under flygning medger mycket bra fotomöjligheter. EC120 är en mycket stabil och manövrerbar helikopter vilket gör att även flygning i sidled och baklänges kan ske mycket stabilt vilket är viktigt vid fotografering.

Vi har en EC120 med montage för gyrokamera för mer avancerade fotouppdrag med externt monterad gyrokamera-kula.
Stacks Image 300