5 april begränsningar

Coronan är besvärlig för oss alla. Den bör tas på största allvar. En liten förhoppning finns att det skall kunna bli något bra så småningom. Hos oss har vi blivit tvungna att hålla receptionen stängd . För vår och Er säkerhet sker alla affärer ute på bron. Betalning sker med swiss.

Ett annat problem vi har är att skoteråkare inte håller efter lederna genom byn. Vi kan inte förstå varför det görs egna spår. Det finns anledning till att det gjorts leder och utfarter från campingarna.

Vid Adolfströms Samfällighetsförenings årsmöte i mars månad beslutades att skotertrafiken i byns närområde bör minska. Den utbredda frikörningen måste stoppas omedelbart.

Skoterleden genom byn över Laddve ner till Mittisjön skall följas. Inga egna spår utanför. Utfarterna från campingarna skall följas. Vi har blivit tvungna att sätta upp spärrband som bör respekteras. Naturligtvis får det inte ske skotertrafik i skidspåren.

Samfällighetsföreningen hoppas att reglerna hålls för allas trivsel.

1 april 1970 inget aprilskämt

1 april 1970 meddelade statsminister Olof Palme att regeringen tagit beslut om att det inte skulle inte bli någon reglering av Vindelälven – Laisälven.

En lång motståndskamp under hela 60 talet tog slut. Vi som bodde här bedrev en motståndskamp tillsammans med övriga svenskar. Det var i början av gröna vågen starten som kanske hjälpte oss en del. Själva hade vi nog inte klara av att stoppa projektet. Tack Ni alla som hjälpte oss.

När beslutet kom var det stillsamt i byn inget firande. Vi visste inte om att regeringen skulle ta det beslutet utan det var TV som kom med upplysningen. Tanken var nog att vi tyckte vi fick rätt. Vi förstod inte hur farligt vi levde. Normalt skulle det inte gått att stoppa projektet. Ett enigt kommunalfullmäktige hade sagt ja. Naturvårdsverket hade sagt ja.

Efter ett par år motionerade dåvarande landshövding i Västerbotten Gösta Skoglund om ett omprövande av nejbeslutet. Olof Palme svarade att har regeringen tagit ett beslut skall svenska folket kunna lita på det.

Byn har tänkt fira detta 50 åriga beslutet lördagen 13 juni. Det är fiskeförbud i Laddve fram till den dagen. Programmet är inte fastställt men det är meningen att bli en trevlig tillställning. Hindret för firandet kan vara hur Coronan utvecklar sig.

Rådde vi på att hindra Vattenfall borde vi klara av även Coronan. En fjällbo ger sig inte om man tror man har rätt.